Kompenzácia

Porovnanie cestovného poistenia

Získajte najlepšie cestovné poistenie online.

Kompenzácia

Kompenzácia

Vedeli ste, že v prípade meškania letu máte nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR až do 3 rokov spätne? A že máte nárok na zľavu, ak nedostanete to, čo vám cestovná kancelária sľúbila? Platí to aj v prípade špinavého bazéna, hmyzu na izbe alebo nekvalitného jedla. Skrátka, ak sa nedodrží to, čo vám bolo sľúbené na začiatku. Spoločne sa pozrieme na to, na čo máte nárok a ako to v prípade potreby vyriešiť.

Reklamácie dovolenky

Ak vám izba alebo čokoľvek iné nevyhovuje, neváhajte kontaktovať recepciu alebo svojho delegáta. Veľa problémov môže vzniknúť z jednoduchých nedorozumení alebo ich nie je ťažké odstrániť. Treba tiež vychádzať z toho, čo ste si zakúpili - ak dovolenkujete v dvojhviezdičkovom hoteli, môžete požadovať čistotu a pracovné vybavenie, ale nie vlastného komorníka :).

Niekedy sa však môže stať, že CK kúpi horšie izby za lepšiu cenu a očakáva, že jej to u klientov prejde. Ak sa však už podobná situácia stala, najlepšie je nenechať to tak a riešiť to žiadosťou o zľavu na dovolenku, pretože nezodpovedala tomu, čo ste si kúpili.

Čo všetko môžete reklamovať?

 • Iný hotel. Skazené alebo nepožívateľné jedlo.
 • Nižší počet hviezdičiek. Chýbajúci alebo špinavý bazén. Plesne a hmyz v izbe
 • Nedostatočné vybavenie.
 • Nedodržanie podmienok All Inclusive.
 • Špinavá pláž, hluk, zápach atď.

Máte právo podať reklamáciu do 30 dní od skončenia zájazdu. Dôležité je problém čo najlepšie zdokumentovať, urobiť si fotografie/záznamy a potom sa obrátiť na CK s reklamáciou. Ak vám nevyhovie, môžete sa obrátiť na spoločnosť Claimcloud. Funguje to tak, že im neplatíte vôbec nič a z prípadnej reklamácie si berú len percentá. Takže nič neriskujete.

V každom prípade neváhajte podať žalobu a trvajte na svojich právach. Pomôže to len zlepšiť kvalitu služieb cestovného ruchu.

Reklamácie v leteckej doprave

Nároky vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ a vzťahujú sa na všetkých občanov Európskej únie a na všetky lety. Takže aj keď si kúpite letenky z Vroclavi do Varšavy za 10 Eur a let sa výrazne oneskorí vinou dopravcu, máte nárok na odškodnenie vo výške 250 EUR.

O odškodnenie musíte požiadať, málokedy vám letecká spoločnosť poskytne odškodnenie sama od seba a sám som sa s tým nestretol. Najmä nízkorozpočtové letecké spoločnosti často vašej žiadosti o odškodnenie nevyhovejú a spoliehajú sa na to, že sa neobrátite na súd. Ak tak urobia, je rozumné dať prípad na riešenie firme Claimcloud. Celá služba je bezplatná a len v prípade, že prípad vyhrajú, zinkasujú províziu z vymožených peňazí. Takto sa nemusíte o nič starať. Ak neuspejú, nebude vás to stáť nič.

Meškaný let

Mal váš let meškanie tri hodiny alebo viac? Podľa nariadení EÚ máte nárok na finančnú náhradu.

 • 250 EUR, ak má let meškanie 3 hodiny alebo viac a vzdialenosť letu je menšia ako 1500 km
 • 400 EUR, ak má let meškanie 3 hodiny a dĺžka letu je od 1500 do 3500 km
 • 600 EUR, ak má let meškanie 3 hodiny alebo viac a dĺžka letu je viac ako 3500 km

Právo na finančnú kompenzáciu podľa práva EÚ zaniká v prípade tzv. mimoriadnych okolností, ako sú zlé počasie, štrajk na letisku, nepokoje v cieľovej destinácii alebo vtáčí útok. Dajte si však pozor na výhovorky leteckých spoločností, ktoré často zámerne uvádzajú nepravdivý stav mimoriadnych okolností, aby nemuseli cestujúcich odškodniť.

Okrem toho máte v prípade meškania letu dlhšieho ako dve hodiny nárok na bezplatné občerstvenie.

Zrušený let

Ak je váš let zrušený, máte podľa nariadení EÚ nárok nielen na vrátenie peňazí za letenku, ale aj na finančnú kompenzáciu.

 • 250 EUR za lety do 1 500 km
 • 400 EUR za let v rámci EÚ dlhší ako 1 500 km alebo za let mimo EÚ dlhší ako 1 500 - 3 500 km
 • 600 EUR za lety dlhé 3 500 km alebo viac

Nárok na finančnú kompenzáciu v rámci EÚ zaniká v prípade tzv. mimoriadnych okolností, ako sú zlé počasie, štrajk na letisku, nepokoje v cieľovej destinácii alebo náraz vtáka. Dajte si však pozor na výhovorky leteckých spoločností, ktoré často úmyselne uvádzajú nepravdivé údaje o stave mimoriadnej udalosti, aby nemuseli cestujúcim vyplatiť odškodnenie.

Odmietnutie nástupu na palubu

Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla proti vašej vôli, máte nárok na finančnú náhradu v súlade s nariadeniami Európskej únie.

 • 250 EUR za lety do 1 500 km
 • 400 EUR za let v rámci EÚ dlhší ako 1 500 km alebo za let mimo EÚ dlhší ako 1 500 - 3 500 km
 • 600 EUR za lety dlhé 3 500 km alebo viac

Letecká spoločnosť je tiež povinná vrátiť vám peniaze za letenky.

Presmerovanie letu na iné letisko

Ak bol váš let presmerovaný na iné letisko, letecký dopravca je povinný uhradiť náklady spojené s vašou prepravou na pôvodné miesto príletu.

Ak sa o presmerovaní dozviete pred nástupom do lietadla, máte právo odmietnuť let a požadovať od dopravcu vrátenie peňazí.

Stratená alebo poškodená batožina

Ak letecký dopravca stratí alebo poškodí vašu batožinu, je povinný vám škodu nahradiť. Tu je uvedená maximálna suma, ktorú môžete od leteckej spoločnosti požadovať. Je to 1 220 EUR za batožinu.

POZOR: Situáciu musíte začať riešiť okamžite na letisku a potom do 7 dní podať leteckej spoločnosti písomnú žiadosť o náhradu škody.